• Program
  • Schedule

PROGRAMME SCHEDULE

PROGRAMME SCHEDULE

TUESDAY, 13 NOVEMBER 2018

8.30 am – 9.30 am

Registration, Ta’aruf & Breakfast

9.45 am – 10.00 am

Opening IDMAC2018

10.00 am – 11.00 am

Keynote Address I

YB Dr. Afif Bahardin

Member of Penang State Assembly for Seberang Jaya

11.10 am – 1.10 pm

Concurrent Session 1

1.10 pm – 2.15 pm

Lunch & Zuhur Prayer

2.15 pm – 4.40 pm

Concurrent Session 2

4.40 pm – 5.00 pm

Coffee Break & Asar Prayer

WEDNESDAY, 14 NOVEMBER 2018

8.30 am – 9.00 am

Ta’aruf & Breakfast

9.00 am – 10.50 am

Concurrent Session 3

11.00 am – 12.00 pm

Keynote Address II

Dato’ Dr. Asyraf Wajdi Dusuki

UMNO Youth Chief

12.05 pm – 12.30 pm

ClosingCeremony and Photography Session

12.40 pm – 1.15 pm

Lunch & Asar Prayer

PRESENTATION SCHEDULE

 

TUESDAY

13 NOVEMBER 2018

TIME PROGRAMME

8.30 am

-

9.30 am

Registration, Ta’aruf & Breakfast

9.45 am

-

10.00 am

Opening IDMAC2018

10.00 am

-

11.00 am

Keynote Address I

YB Dr. Afif Bahardin

Member of Penang State Assembly for Seberang Jaya

 

Concurrent Session 1
Venue Session 1A Session 1B Session 1C Session 1D
Theme Islamic Political Economy Islamic Knowledge Islamic Economics I

Islamic

Education

Session Chair Dr. Ridwan Nurdin Dr. Mohd Shukri Hanapi Dr. Murni Yusoff

Dr. Wanorhaniza

Wan Hassan

11.10 am

-

11.25 am

Mr Baba Uba Ibrahim & Prof Madya Ahmad Azrin Adnan

Islamic Political Economics: Guidelines From Al-Qur’an And Sunnah

Mr Kamarul Ariffin Ithnan

Matlamat Akhir Pembangunan Islam Era Malaysia Baru

Mr Ahmad Nazrul Alif Yahya

Mekanisma Pelaksanaan Bantuan Rakyat 1malaysia (Br1m) Bermula Tahun 2012 Sehingga 2018

Mr Amir Mohd Nason

Mengupayakan Konsep Pendidikan Berasaskan Hati Dalam Pembelajaran Abad Ke-21:

Cabaran Dan Harapan

11.25 am

-

11.40 am 

Mrs Nurul Suhada Ismail & Dr. Wan Norhaniza Wan Hasan

Jaminan Sekuriti Makanan Di Malaysia Melalui Ekonomi Politik Dari Perspektif Pembangunan Lestari Islam

MrsKasimah Kamaruddin

Analisis Hukum Lafaz Am Menurut Pandangan Imam Al-Syafi’i: Kajian Kitab Al-Risalat

Mr Hanif Fadhlillah & Dr. Sri Herianingrum

The Concept Of Islamic Consumption In Overcoming Scarcity

MrsEfni Efridah

Education Management In Islamic Perspective

11.40 am

-

11.55 am

MrsSiti Mastura binti Muhammad & Dr. Mohd Shukri Hanapi

Ekonomi Politik Kepenggunaan Berteraskan Islam

Mrs Siti Noor Mawar Abdul Rahman

Tasawur Pemilikan Tanah: Tinjauan Awal Isu Dan Permasalahan

Dr. Tika Widiastuti, Dr. Raditya Sukamana & Mr Muhammad Ubaidillah Al Mustofa

 

Country Risk and Macroeconomic Impacts on Inward Foreign Direct Investment of Indonesia

Mrs Ummi Fairuz Razak

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) (2015-2025) Untuk Pemerkasaan Wakaf

11.55 am

-

12.10 pm

Dr. Mohammed Zulkarnain, Prof Madya Mohamad Zaini Abu Bakar & Dr. Azmil Tayeb

Counter Terrorism Strategy And New Malaysia Islamic Political Economy

Mrs Nurul Izza Abdul Aziz

Wanita Dalam Proses Pembuatan Keputusan: Analisis Mengikut Perspektif Islam

Mr Salman Ahmed Syeikh

Conduciveness of Cash Waqf in Leveraging Private Philanthropy in Pakistan

Dr. Shahir Akram Hasan, Mrs Malyanah Solehah Mohamad Shukor& Mrs Nurula’in Abd Halim

Dasar Pendidikan Tahfiz Negara Dalam Era Malaysia Baru

-Continue Concurrent Session 1-
Venue Session 1A Session 1B Session 1C Session 1D
Theme Islamic Leadership I Islamic Development I Islamic Economics I

General Issues I

Session Chair Dr. Ridwan Nurdin Dr. Mohd Shukri Hanapi Dr. Murni Yusoff

Dr. Wan Nor Haniza

Wan Hassan

 12.10pm

-

12.30 pm

MrsMastura Syamsudin

Literatur Komunikasi Kepimpinan Di Malaysia

 

Mr Mohd Haidzir Auzir

Konsep Rahmatan Lil ‘Alamin Dalam Pembangunan Islam Era Malaysia Baru: Analisis Pendekatan Pembangunan Berteraskan Islam

Mr Muhamad Hazrin Sayuti & Prof Madya Zakaria Bahari

Jalinan Kerjasama Terhadap Pembangunan Ekonomi Wakaf: Kajian Kes Di Selangor

MrsSiti Arinah Ahmad

Kementerian Agama Republik Indonesia (Ri): Agen Penyatuan Antara Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Dalam Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Di Indonesia

 12.30 pm

-

12.50 pm

Dr. Mohd Syakir

Mohd Rosdi

& Mr Khaidir Bachok

Konsep Awal Paradigma Kepimpinan Kerajaan Malaysia Baharu

Mrs Shahirah Said

Manusia Sebagai Pelaku Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Ihya’ ‘Ulumuddin

MrTahir Alam

The Current Practice Of Ifis Sharia Audit And What It Ought To Be Evidence From Pakistan

Mrs Nur Aida Athirah Sulaiman

Pengaruh Pengetahuan Ilmu Falak Nelayan Terhadap Aktiviti Penangkapan Hasil Laut

 12.50 pm

-

1.10 pm

 

Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin &Dr. Mohd Suhardi Mat Jusoh

Prinsip-Prinsip Asas Pembangunan Insan Model Nubuwwah

Prof Madya Ahmad Azrin Adnan

Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syukri Salleh: Di Luar Kotak Atau Di Dalam Kotak Yang Baharu?

MrsNur Izzati Abd Rahim

Turki Era Reform 2018: Satu Sorotan Awal

           

 

 

TUESDAY

13 NOVEMBER 2018

TIME PROGRAM

1.10 pm

-

2.15 pm

Lunch & Zuhur Prayer

  Concurrent Session 2
Venue Session 2A Session 2B Session 2C Session 2D
Theme Islamic Leadership II

Islamic

Development II

Islamic

Economics II

Islamic Asset
Session Chair Dr. Azrin Ibrahim Dr. Fadzila Azni Ahmad

Dr. Zakaria Bahari

Dr. Shahir Akram Hasan

 2.15 pm

-

2.35 pm

Mrs Noor Husna Mohd Shafie

Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad Dalam Pentadbiran Malaysia Baharu

Dr. Ridwan Ibrahim, Dr. Ridwan Nurdin & Mr Dedi Renaldi

Kesan Halal Awareness, Halal Marketing Dan Halal Certification Terhadap Niat Pembelian Produk Makanan Pizza Hut Di Banda Aceh, Indonesia

MrsNor Arini Abdullah

Elemen Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Ejen Takaful

Mr Mohd ‘Adli Zahri

Faktor Demografi Pelabur Muslim Terhadap Pemilihan Pelaburan Dana Amanah Islam Di Kelantan

 2.35 pm

-

3.00 pm

Mrs Noor Hidayah Samsudin

Kaedah Penghormatan Dua Hala Dalam Memotivasikan Pemimpin Dan Pengikut

MrsAfifi Farhana Mhd Poad & Dr. Azrin Ibrahim

Elemen Hisbah Dalam Konsep Rahmatan Lil 'Alamin Di Era Malaysia Baharu

Mr Gani Ibrahim Musa

Islamic Finance And The Real Economy Of Malaysia: The Contribution Islamic Banking Sector

Mr Faizul Shaiffe, Dr. Mohd Adib Ismail & Dr. Farhana Sidek

Penentu Penyisihan Sosial Dalam Kalangan Asnaf Fakir Dan Miskin Baitulmal-Maiwp: Kajian Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 3.00 pm

-

3.20 pm

Mr Hanif Fadhlillah, Dr. Sri Herianingrum & Dr. Hendarjatno

Motivation And Organizational Culture In Islamic Perspective

 

Dr. Fadzila Azni Ahmad & Mrs Wan Nornajwa Wan Othman

Pengurusan Kesejahteraan Insan Dalam Era Malaysia Baharu

Dr. Surita Hartini Mat Hassan & Prof Madya Zakaria Bahari

Kaedah Dan Prinsip Pembangunan Perumahan Wakaf Di Pulau Pinang

Mrs Nur Farhana Mohd Yusoff

Taksiran Zakat Perniagaan Dalam Kalangan Peniaga Kecil Di Malaysia: Satu Penilaian Semula

-Continue Concurrent Session 2-
Venue Session 2A Session 2B Session 2C Session 2D
Theme Islamic Leadership II Islamic Development II Islamic Politics I

Islamic Asset

Session Chair Dr. Azrin Ibrahim Dr. Khairul Bariyah Othman

Dr. Zakaria Bahari

Dr. Shahir Akram Hasan

 3.20 pm

-

3.40 pm

Mr Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Dr. Rifyal Zuhdi Gultom, Dr. Sri Herianingrum & Dr. Dewie Saktia Ardiantono

Transactional And Transformational Leaderships In Islamic Perspectives

MrsYusma Fariza Yasin

Peranan Majlis Amanah Rakyat (Mara) Dalam Membantu Usahawan Wanita Muslim

Mr Nor Azizuddin Abdul Manan

Pemikiran Politik Rashid Al Ghannouchi Dan Hubungannya Dengan Budaya Politik Malaysia Baharu

Mr CaturidaMeiwantoDoktoralina & Prof Madya Zakaria Bahari

#Zakat Plays A Role In Marketing Politics

 3.40 pm

-

4.00 pm

Mr Shahmir Hj Ismail & Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi

Pemikiran Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Timur Tengah Terpilih: Analisis Pengaruhnya Terhadap Gerakan Islam di Malaysia

Mr Mohd Sadiq Mohd Mokhtar

Dasar Pandang ke Timur di era Malaysia Baharu: Satu penilaian awal aspek pengurusan Institusi Berteraskan Islam di Malaysia

Mr Ahmad Kamal Abdul Shukor

Pemikiran Politik Ulama Melayu; Kajian Berdasarkan Karangan Ulama Melayu Klasik Nusantara

Dr. Muhammad Anas Ibrahim & Dr. Aemy Aziz

Malaysia Baru Dalam Pengagihan Zakat Produktif Terhadap Usahawan Asnaf: Pandangan Pengamal Zakat Terhadap Pembiayaan Mikro Kredit Daripada Dana Zakat

4.20 pm

-

4.40 pm

Mr Mohammad Hafiz Ahmad & Dr. Murni Yusoff

Imej Korporat Menurut Perspektif Islam: Satu Sorotan Literatur

Mr Abdulla Alqahtani & Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi

 

The Concept Of Crisis Management From An Islamic Perspective

Dr. Teuku Meldi Kesuma

Analisis Iklan Kempen Politik Parti Tempatan Di Aceh: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Pengiklanan Islam

Mr Mohammad Syukri Jalil

Sejarah Sewaan Dalam Islam: Analisis Konsep Pembayaran Sewaan Sebelum Dan Selepas Kedatangan Islam

4.40 pm

5.00 pm

Coffee Break & Asar Prayer
 

WEDNESDAY

14 NOVEMBER 2018

TIME PROGRAMME

8.30 am

-

9.00 am

Ta’aruf & Breakfast
  Concurrent Session 3
Venue Session 3A Session 3B Session 3C Session 3D Session 3E
Theme Islamic Governance Management

Islamic

Economics

III

Islamic

Development III

General

Issues III

Islamic

Politics II

Session Chair Dr. Teuku Meldi Kesuma Dr. Azreen Hamiza Abdul Aziz Dr. Fadzila Azni Ahmad  Dr. Surita Hartini Hasan 

Dr. Che Khatijah

 9.00 am

-

9.20 am

Dr. Wan Ahmad Tirmizi Wan Sulaiman & Dr. Iskandar Hasan Tan Abdullah

Wasitiyah Politik Dan Etika Pentadbiran Islam

Mrs Norashikin Ahmad

Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Ekonomi Islam Arus Perdana

Dr. Azrin Ibrahim

Pengukuhan Dan Pemantapan Hisbah Dalam Pembangunan Malaysia Baharu

MrsNorhafizah Abdul Halim

Asas-Asas Pengurusan Konflik Islam: Analisis Berdasarkan Kajian Lepas

Mr Afnan Hamimi Taib Azamudden

& Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi

Prinsip-Prinsip Politik Dakwah: Analisis Berasaskan Prinsip Gerakan Politik Islam

 9.20 am

-

9.40 am

Dr. Mohd Syakir

Mohd Rosdi

Relevansi Tahaluf Untuk Politik Pembangunan Islam Malaysia Baharu

MrsSiti Maryam Idris

Evolution Of Islamic Home Financing Product Offered By Islamic Banks In Malaysia

MrsSiti Hajar

Participative Development And Poverty Reduction In Islamic Perspective

Dr. Ridwan Nurdin, Dr. Ridwan Ibrahim & Mr Rouza Fakhriza

Kesan Religiusiti Terhadap Boikot Dengan Brand Loyalty Sebagai Pembolehubah Moderasi Pada Kentucky Fried Chicken (Kfc)Banda Aceh, Indonesia

Mr Muhamad Hakimi Abd Rani & Dr. Syakir Mohd Rosdi

Pengalaman Pelaksanaan Wasatiyah Dalam Gagasan IMalaysia: Satu Ijtihad Siyasi untuk Malaysia Baharu

 9.40 am

-

10.00 am

Dr. Mohd Farihal Osman & Dr. Muhammad Ahmad

Keberkesanan Kerjasama Antara Baitulmal Negeri Dalam Urus Tadbir Baitulmal Negara

Mr Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Dr. Sri Herianingrum & Dr. Dewie Saktia Ardiantono

Determinants Of Inward Foreign Investment: Islamic Outlook

MrsNurul Farhana Yahaya

Tamthiliyyat Pelaku Pembangunan Dalam Al-Qur’an: Analisis Ayat-Ayat Berkaitan Golongan Taat

MrsAmalina Musa

Konsep Bandar Pelancongan Islam

Mr. Afnan Hamimi Taib Azamudden & Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi

Tahaluf Siyasi Parti Islam Semalaysia (Pas) Pulau Pinang: Kedudukannya Dengan Democratic Action Party (Dap)

10.00 am

-

10.20 am

MrsSyaidatana Siti Aishah Ab Aziz & Dr. Wan Norhaniza Wan Hasan

Urus Tadbir Bandar Yang Baik Era Pemerintahan Umar Al-Khattab: Aplikasi Untuk Malaysia Baharu

 

Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi, Dr. Muhammad Zulkifli Muhammad, Dr. Siti Nurzahira Che Tahrim, Prof Madya Mohd Nor Hakimin Yusoff, Azizah Musa & Dr. Noormariana Mohd Din

Kebolehgunaan Tahaluf Dalam Akad Mudharabah: Satu Penelitian Untuk Pembinaan Konsep Tahaluf Iqtishadi

Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi & Mrs Habibah Ilias

Sumbangan Almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat Terhadap Pembangunan Kelantan

Mrs Fazleen Md Ali & Dr. Fadzila Azni Ahmad

Pengurusan Makanan Halalal Tayyiban Dan Hotel Hijau

 

10.20 am

-

10.40 am

   

Mr Akmal Hizam Darus & Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi

Metod Manhaj Tarbiyah Ikhwan Al- Muslimin dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Manhaj Tarbiyah Gerakan-Gerakan Islam Terplih

Mr Mohd Hidayat Mahadi, Dr. Azman Ismail & Dr. Ahmad Faiz Haji Ahmad Ubaidah

Penugasan Latihan Meningkatkan Rasa Berguna Pekerja Terhadap Program Latihan

 

11.00 pm

-

12.00 pm

Keynote Address II

Dato’ Dr. Asyraf Wajdi Dusuki

UMNO Youth Chief

12.00pm

-

12.30 pm

Closing Ceremony & Photography Session

12.30 pm

-

1.20 pm

Lunch & Zuhur Prayer
THE 13TH ISDEV IDMAC2018

The 13th ISDEV International Development Management Conference (IDMAC2018)
Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia
Tel: +604-653 3347  |  Fax: +604-653 2124 | emel : idmacusm2018@gmail.com  |  icon admin